REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2022/23

Po wprowadzeniu do systemu VULCAN  deklaracji należy wydrukować wniosek, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych
i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 20 maja
2022 r. w godzinach 8.00-14.00 lub przesłać pocztą na adres szkoły.


Nabór uzupełniający 9 do 20 maja

  1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej i pozaobwodowej szkoły podstawowej: 9 - 20 maja;
  2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 9 - 26 maja;
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 31 maja;
  4. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 27 czerwca.

 

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2022 SP 35.